Sports Radio 1310 KEZM

Sports Radio 1310am Sulphur - Lake Charles

Calendar

Sat. 4/29 3:00 PM BB at Sam Houston


Sun. 4/30 1:00 PM BB at Sam Houston


Tue. 5/2 6:00 PM BB vs LSU-Alexandria


Fri. 5/5 6:00 PM BB vs A&M Corpus Christi


Sat. 5/6 3:00 PM BB vs A&M Corpus Christi


Sun. 5/7 1:00 PM BB vs A&M Corpus Christi


Wed. 5/10 6:30 PM SB Tournament


Thu. 5/11 12:00 PM SB Tournament


Fri. 5/12 12:00 PM SB Tournament


Tue. 5/16 6:00 PM BB vs Houston


Thu. 5/18 6:00 PM BB vs Lamar


Fri. 5/19 6:00 PM BB vs Lamar


Sat. 5/20 1:00 PM BB vs Lamar


Wed. 5/24 12:00 PM BB Tournament


Thu. 5/25 12:00 PM BB Tournament


Fri. 5/26 12:00 PM BB Tournament


Sat. 5/27 1:00 PM BB Tournament


Fri. 9/1 7:00 PM at Carencro


Fri. 9/8 7:00 PM at Ouachita


Fri. 9/15 7:00 PM C E Byrd


Show Past Events